Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2019. szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Informatikai tanszékén oktatok és kutatok egyetemi adjunktusként.

Oktatott tárgyaim:
Alkalmazott informatika
Alkalmazott információtechnológia
Elemi informatika
Informatikai rendszerek biztonsága I.
Számítógép architektúrák
Számítógép-hálózatok